dl  ดาวน์โหลด ขอบขายการรับรอง ISO/IEC 17025

 


 รับรองมาตรฐาน ISO / IEC 17025: 2005
• เครื่องสอบเทียบของเราสามารถสอบกลับได้ตามมาตรฐานสากลเช่น NIST, NIMT, PTB, BIPM, OFMET, NMI และอื่น ๆ
• วิศวกรสอบเทียบและทดสอบของเรามีประสบการณ์และความชำนาญ พวกเราได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเนื่องตามมาตรฐาน ISO / IEC 17025: 2005
• เราสามารถปรับเทียบเครื่องมือของคุณภายใน 7 -10 วันหลังจากการยืนยันของคุณ (PO)
• ส่งมอบเครื่อมือให้ฟรี
• คุณสามารถปรึกษาเราได้เกี่ยวกับการสอบเทียบ
• ในกรณีที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตการสอบเทียบเราสามารถส่งเครื่องมือของคุณไปยังห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองอื่น ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
• ในกรณีฉุกเฉินเราสามารถปรับเทียบเครื่องมือของคุณในไม่กี่วัน

 


ตัวอย่าง  ใบรับรองการฝึกอบรม

Ex.    External Certificate ( Personal )

.    External Certificate ( Personal )

Cert pg Trairat      cert pg tik     cert pg yu 

cert eaton rat

cert17025 melcert swa rat

.    External Certificate ( Personal )

Cert pg Trairat      cert pg tik     cert pg yu 

cert eaton rat

cert17025 melcert swa rat

or line footer

บริษัท สยามคาลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

206/10 , 206/11 หมู่ 1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
โทรศัพท์ 074 300435 , 082-7320129 , 082-7320130

000014542
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด