scslogo certify

             

                   บริษัท สยามคาลิเบรชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2010 บริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 206/10, 206/11 หมู่ 1 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280 เราได้สร้างห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สำหรับการสอบเทียบการตรวจสอบและการสอบเทียบเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบในอุตสาหกรรม หากคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการ มาตรฐานการสอบเทียบสำหรับเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท สยามคาลิเบรชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้รับรอง ISO/IEC17025 จาก สมอ. 

• ได้การรับรอง ISO / IEC 17025: 2005 
•เครื่องสอบเทียบของเราสามารถสอบกลับได้ตามมาตรฐานสากลเช่น NIST, NIMT, PTB, BIPM, OFMET, NMI และอื่น ๆ
•วิศวกรสอบเทียบและทดสอบของเรามีประสบการณ์และความชำนาญ พวกเขาได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเนื่องจาก ISO / IEC 17025: 2005
•เราสามารถปรับเทียบเครื่องมือของคุณภายใน 7 ถึง 10 วันหลังจากการยืนยันของคุณ (PO)
•รับส่งมอบเครื่องมือฟรี
•คุณสามารถมีที่ปรึกษาเกี่ยวกับการสอบเทียบและไฮดรอลิคได้
•ในกรณีที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตการสอบเทียบเราสามารถส่งเครื่องมือของคุณไปยังห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองอื่น ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
•ในกรณีฉุกเฉินเราสามารถปรับเทียบเครื่องมือของคุณในไม่กี่วัน


or line footer

บริษัท สยามคาลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

206/10 , 206/11 หมู่ 1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
โทรศัพท์ 074 300435 , 082-7320129 , 082-7320130

000028722
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด