นายไตรรัตน์ ทองสุข  ( กรรมการผู้จัดการบริษัท  ) :

063-5256941

นายณัฐพงศ์  พูลภักดี  ( ผู้จัดการด้านคุณภาพ )  : 086-3313649  เมล.  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝ่ายขายสอบเทียบ  : 082-7320129  เมล.  : scs@siamcalibration-th.com

ฝ่ายขายไฮดรอลิค   : 082-7320130   เมล.  : cThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อห้องปฏิบัติการ   : บริษัทสยามคาลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
หมายเลขใบรับรอง  : สอบเทียบเลขที่. 0326
สถานที่ : 206/10 , 206/11  หมู่.1  ต.สทิงหม้อ  อ.สิงหนคร  จังหวัด สงขลา  90280
บุคคลติดต่อ   : คุณไตรรัตน์  ทองสุข  ( กรรมการผู้จัดการ )  คุณณัฐพงศ์  พูลภักดี ( ผู้จัดการด้านคุณภาพ )
วันออกใบรับรอง   : 14 กันยานน 2561
Valid Until  :  13 กันยายน 2564
เลขที่ใบรับรอง .  : 18C085/0351
สถานะ  :  ถาวร 

Calibration

 ID cal


 Hydraulic

 

 

 

 

Facebook

facebook

 

 

or line footer

บริษัท สยามคาลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

206/10 , 206/11 หมู่ 1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
โทรศัพท์ 074 300435 , 082-7320129 , 082-7320130

000015885
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด