กิจกรรม
บูธที่โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่  งานสัมนาของสถาบันมาตรวิทยาจัด

bcal 001

bcal 002bcal 003

กิจกรรม
Project Digital thermomerter with sensor

 

S1S2S3

 

quality

การประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการ 

readmore

trace

   ปัจจัยหลักของความสามารถสอบกลับได้

readmore

 

 

 

 

 

readmore

         dl   ดาวน์โหลด ใบรับรอง ISO/IEC17025

    

  •  รับรองมาตรฐาน ISO / IEC 17025: 2005
• เครื่องสอบเทียบของเราสามารถสอบกลับได้ตามมาตรฐานสากลเช่น NIST, NIMT, PTB, BIPM, OFMET, NMI และอื่น ๆ
• วิศวกรสอบเทียบและทดสอบของเรามีประสบการณ์และความชำนาญ พวกเราได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเนื่องตามมาตรฐาน ISO / IEC 17025: 2005
• เราสามารถปรับเทียบเครื่องมือของคุณภายใน 7 -10 วันหลังจากการยืนยันของคุณ (PO)
• ส่งมอบเครื่อมือให้ฟรี
• คุณสามารถปรึกษาเราได้เกี่ยวกับการสอบเทียบ
• ในกรณีที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตการสอบเทียบเราสามารถส่งเครื่องมือของคุณไปยังห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองอื่น ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
• ในกรณีฉุกเฉินเราสามารถปรับเทียบเครื่องมือของคุณในไม่กี่วัน


ตัวอย่าง  ใบรับรองการอบรม

Ex.    External Certificate ( Personal )

Cert pg Trairat      cert pg tik     cert pg yu 

cert eaton rat

cert17025 melcert swa rat

scslogo certify

             

                   บริษัท สยามคาลิเบรชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2010 บริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 206/10, 206/11 หมู่ 1 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280 เราได้สร้างห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สำหรับการสอบเทียบการตรวจสอบและการสอบเทียบเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบในอุตสาหกรรม หากคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการ มาตรฐานการสอบเทียบสำหรับเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท สยามคาลิเบรชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้รับรอง ISO/IEC17025 จาก สมอ. 

• ได้การรับรอง ISO / IEC 17025: 2005 
•เครื่องสอบเทียบของเราสามารถสอบกลับได้ตามมาตรฐานสากลเช่น NIST, NIMT, PTB, BIPM, OFMET, NMI และอื่น ๆ
•วิศวกรสอบเทียบและทดสอบของเรามีประสบการณ์และความชำนาญ พวกเขาได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเนื่องจาก ISO / IEC 17025: 2005
•เราสามารถปรับเทียบเครื่องมือของคุณภายใน 7 ถึง 10 วันหลังจากการยืนยันของคุณ (PO)
•รับส่งมอบเครื่องมือฟรี
•คุณสามารถมีที่ปรึกษาเกี่ยวกับการสอบเทียบและไฮดรอลิคได้
•ในกรณีที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตการสอบเทียบเราสามารถส่งเครื่องมือของคุณไปยังห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองอื่น ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
•ในกรณีฉุกเฉินเราสามารถปรับเทียบเครื่องมือของคุณในไม่กี่วัน


or line footer

บริษัท สยามคาลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

206/10 , 206/11 หมู่ 1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
โทรศัพท์ 074 300435 , 082-7320129 , 082-7320130

000014468
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด